Անվճար Առաքում - ՀՀ Տարածքում։

Զամբյուղ

Դրույթներ և պայմաններ

Դրույթներ և Պայմաններ

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Այս կայքը վերահսկվում է «ՍԱՍ Գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից: Կայքում օգտագործված բոլոր «մենք», «մեզ», «մեր», դերանունները վերաբերում են «ՍԱՍ Գրուպ» ՍՊԸ-ին: «ՍԱՍ Գրուպ» ՍՊԸ-ն ներկայացնում է կայքը՝ ներառյալ կայքում ներկայացված ողջ տեղեկատվությունը, գործիքները և կայքի միջոցով Ձեզ հասանելի բոլոր ծառայությունները:

Այցելելով կամ գնում կատարելով մեր կայքից, դուք ակամա դառնում եք մեր «սպասարկման» մաս և համաձայնվում եք ստորև թվարկված դրույթներին և պայմաններին: Այդ դրույթները վերաբերում են կայքի յուրաքանչյուր օգտատերի, ներառյալ պարզապես հետևորդներին, գնորդներին, հաճախորդներին և ներդրողներին:

Խնդրում ենք մանրամասն ընթերցել սպասարկման դրույթները՝ նախքան կայք մուտք գործելը կամ կայքից օգտվելը: Մուտք գործելով կամ օգտվելով մեր կայքից, Դուք համաձայնվում եք այդ դրույթներին: Կայքի դրույթներին և պայմաններին համաձայն չլինելու դեպքում կարող եք մուտք չգործել և չօգտվել կայքի մատուցած ծառայություններից:

Ցանկացած նոր հատկանիշ կամ գործիք, որը կավելացվի խանութում, կդառնա դրույթների և պայմանների մաս: Դուք կարող եք ցանկացած պահի այս էջում գտնել «Դրույթներ և Պայմաններ»-ի ընթացիկ տարբերակը: Մենք իրավասու ենք թարմացնել և փոփոխել «Դրույթներ և Պայմաններ» բաժնում ներառված ցանկացած կետ՝ կախված կայքում տեղի ունեցած փոփոխություններից: Էջի փոփոխությունները պարբերաբար ստուգելը գտնվում է Ձեր պատասխանատվության ներքո: Կայքից օգտվել շարունակելը կնշանակի այդ փոփոխություններին համաձայնումը:

Բաժին 1- Օնլայն խանութի դրույթները

Համաձայնվելով այս դրույթին Դուք հավաստիացնում եք, որ հադիսանում եք Ձեր բնակավայրի, տարածաշրջանի կամ համայնքի չափահաս անձնավորություն:

Դուք չեք կարող կայքում ներկայացված ապրանքները օգտագործել որևէ անօրինական կամ ոչ լիազորված նպատակներով, կայքից օգտվելու ընթացքում խախտել Ձեր իրավասության տակ գտնվող որևէ օրենք:

Դուք չեք կարող տարածել որևիցե համակարգչային վիրուս կամ կայքին հնարավոր վնաս հասցնող որևիցե գաղտնաբառ:

Դրույթներից շեղումը կամ խախտումը կհանգեցնի Ձեր սպասարկման միանգամայն կասեցմանը:

Բաժին 2- Ընդհանուր պայմաններ

Մենք իրավասու ենք հրաժարվել սպասարկել ցանկացածի՝ ցանկացած պահի, ցանկացած պատճառով:

Դուք գիտակցում եք, որ Ձեր էջում լրացված տեղեկատվությունը (բացառությամբ բանկային քարտին վերաբերող տվյալններին) կարող է փոխանցվել ոչ հրապարակայնորեն և տարբեր ցանցերով: Բանկային քարտի վերաբերյալ տվյալներն ցանցային փոխանցումների ընթացքում մնում են գաղտնի:

Դուք համաձայնվում եք չվերարտադրել, չկրկնօրինակել, չվերավաճառել կամ վաճառել, տարածել կայքի, կայք մուտքագրման, օգտագործման կամ կայքի հետ կապված այլ տեղեկատվություն՝ առանց մեր գրավոր թույլտվության:

Բաժին 3- Տեղեկատվության ճշգրտություն, ամբողջականություն և ճշգրիտ ժամանակացույցեր

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքի միջոցով Ձեզ հասանելի դարձած տեղեկատվության ամբողջական, ճշգրիտ կամ ընթացիկ լինելու համար: Կայքում տեղակայված նյութերը միայն ընդհանուր տեղեկատվական բնույթ են կրում, և չեն կարող հիմք հանդիսանալ մեկ այլ ՝ ավելի ճշգրիտ տեղեկատվական աղբյուրի հիմք: Կայքում տեղակայված ինֆորմացիայի վրա հիմնվելը Ձեր պատասխանատվության ներքո է:

Կայքը կարող է ներառել որոշակի պատմական տեղեկատվություն: Պատմական տեղեկատվությունն, իհարկե, ընթացիկ չէ և ներկայացված է որպես հղում: Մենք իրավասու ենք փոխելու կայքում ներկայացված ինֆորմացիան ցանկացած պահի, սակայն մենք պարտավորված չենք թարմացնել ցանկացած փոփոխություն:

Դուք համաձայնվում եք, որ կատարվելիք փոփոխություններին հետևելը Ձեր պարտականությունն է:

Բաժին 4- Ծառայության և գների փոփոխում

Կայքում տեղակայված ապրանքների գները կարող են փոփոխվել առանց նախնական զգուշացման:

Մենք իրավասու ենք կայքի տեսականու (կամ տեսականու որևէ մասի) արժեքները փոփոխելու կամ զեղչելու՝ առանց որևէ նախնական զգուշացման, ցանկացած պահի:

Մենք պատասխանատու չեք Ձեր կամ որևէ այլ՝ երորրդ անձի առջև, գնային փոփոխությունների համար:

Բաժին 5- Ապրանքներ և Ծառայություններ

Որոշ ապրանքներ կարող են հասանելի լինել միայն օնլայն՝ կայքի միջոցով: Այդ ապրանքները կարող են ունենալ սահմանափակ քանակություն և ենթակա են վերադարձի միայն վերադարձի քաղաքականության համաձայն:

Մենք փորձել ենք ապրանքի իրական գույնին մաքսիմալ մոտ նկարներով ներկայացնել ապրանքը կայքում: Մենք չենք կարող ապահովել Ձեր համակարգչային էկրանի գունային ճշգրիտ ցուցադրությունը:

Մենք իրավասու ենք, բայց ոչ պարտական, սահմանափակելու ապրանքների վաճառքը որևէ լիազորության տակ գտնվող անձի կամ տարածաշրջանի համար: Մենք կարող ենք կիրառել այս դրույթը՝ կախված իրավիճակից: Մենք իրավասու ենք սահմանափակելու մեր կողմից արտադրվող ցանկացած ապրանքի քանակ: Կայքում ներառված բոլոր ապրանքների նկարագրություններն ու գներն ենթակա են փոփոխման՝ առանց որևէ նախնական զգուշացման: Մենք իրավասու ենք զեղչել ցանկացած ապրանք՝ ցանկացած պահի: Կայքում ներառված ցանկացած ապրանք կամ մատուցվող ծառայություն համարվում է անվավեր, եթե այն արգելվում է օրենքով: Մենք չենք հավաստիացնում, որ կայքում ներառված յուրաքանչյուր ապրանք, մատուցված ծառայություն կամ տեղեկատվություն կհամապատսխանի Ձեր պահանջմունքներին, կամ կայքում ծագած յուրաքանչյուր խնդիր կլուծվի ի օգուտ Ձեզ:

Բաժին 6- Անձնական էջի և վճարային տեղեկատվության ճշգրտություն

Մենք իրավասու ենք մերժելու կայքում ձևակերպված ցանկացած պատվեր: Մենք կարող ենք, ցանկության դեպքում, սահմանափակում տեղադրել մեկ անձի կամ ընտանիքի պատվերի վրա: Այս սահմանափակումները կարող են ներառել մեկ անձի անձնական էջով կատարված պատվերներ, միևնույն քարտով կատարված պատվերներ, կամ պատվերներ որոնք ունեն առաքման և հաշիվների դուրս գրման միևնույն հասցեներ: Պատվերը մերժելու կամ այն փոխելու դեպքում մենք հնարավոր է տեղեկացնենք Ձեզ այդ մասին՝ կապվելով Ձեզ հետ Էլ. Փոստով կամ վճարային հասցեով, պատվերի ձևակերպման ընթացքում նշված հեռախոսահամարով: Մենք իրավասու ենք սահմանափակել կամ մերժել բոլոր այն պատվերները, որոնք, ըստ մեր սուբյեկտիվ կարծիքի ձևակերպվում են միջնորդների, վերավաճառողների և ոչ լիազորված անձանց կողմից:

Դուք համաձայն եք տալ ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական տեղեկատվություն անձնական էջում և գնում կատարելիս՝ բոլոր այն գնումների վերաբերյալ, որ կատարվում են մեր խանութում: Դուք համաձայնվում եք պարբերաբար թարմացնել Ձեր անձնական էջի տվյալնները, ներառյալ էլ. Փոստի հասցեն, կրեդիտ քարտի համարն ու վավերականության ամսաթիվը, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք անհրաժեշտության դեպքում կապվել Ձեզ հետ:

Մանրամասներին ծանոթանալու համար, այցելեք Վերադարձի քաղաքականություն բաժինը:

Բաժին 7- Օնլայն Գործիքներ

Մենք տրամադրում ենք Ձեզ օնլայն գործիքներ կայքի օգտագործմամ շրջանակներում:

Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ մենք տրամադրում ենք այդ գործիքները առանց որևիցե երաշխավորման, հավաստիացումների կամ ցանկացած տեսակի պայմանների: Այդ գործիքներից օգտվելու հետևանքով առաջացած խնդիրների համար մենք պատասխանատու չենք:

Լրացուցիչ գործիքներից օգտվելը ամբողջությամբ Ձեր պատասխանատվությունն է և Դուք պետք է հավաստիանաք, որ տեղյակ եք հավելյալ գործիքները տրամադրող երորրդ անձի պայմաններին:

Մոտ ապագայում, հնարավոր է, որ Մենք կայքի միջոցով կառաջարկենք նոր ծառայություններ (ներառյալ նոր գործիքներ և միջոցներ): Նմանատիպ նոր հատկանիշներն ու ծառայություններն նույնպես կներառվեն «Դրույթներ և Պայմաններ» բաժնում:

Բաժին 8- Կողմնակի հղումներ

Կայքում հասանելի որոշ ապրանքներ, ծառայություններ, հղումներ ներառում են կողմնակի նյութեր:

Կողմնակի հղումներն կարող են Ձեզ ուղղորդել դեպի կողմնակի կայքեր, որոնք փոխկապակցված չեն մեզ հետ: Մենք պարտավոր չենք զննելու, հավաստիանալու կողմնակի նյութերի ճշգրտության մեջ, և պատասխանատու չենք կողմնակի տեղեկատվության համար:

Մենք պատասխանատու չենք ցանկացած վնասի համար, որ կարող է պատճառվել երորրդ անձանց միջոցով կայքում տեղակայված ապրանքների կամ դրանց օգտագործման պատճառով:

Կողմնակի ապրանքների հետ կապված բողոքներն ու հարցերը պետք է հղվեն երորրդ անձանց:

Բաժին 9- Մեկնաբանություններ, կարծիքներ և առաջարկներ

Եթե Դուք՝ մեր ցանկությամբ, կամ ինքնակամ՝ ուղարկում եք որևէ հստակ նյութ (օր. Մրցութային աշխատանք), կրեատիվ մտքեր, առաջարկներ, նախագծեր կամ այլ նյութեր թե՛ նամակով, և թե՛ օնլայն, Դուք համաձայնություն եք տալիս այս նյութի ցանկացած պահին հրապարակվելուն՝ առանց խստացումների, խմբագրման, կրկնօրինակման, հրատարակության, թարգմանելու, այլ կերպ ասած օգտագործել մեզ ուղարկվող ցանկացած բան առանվ փոփոխման: Նյութը հրապարակելիս Մենք չենք ունենա ոչ մի պարտավորվածություն պահել դրա գաղտնիությունը կամ վճարել փոխհատուցում դրա համար:

Մենք իրավասու ենք, սակայն ոչ պարտավորված, ջնջելու յուրաքանչյուր մեկնաբանություն, որն, ըստ մեզ, կարող է դիտվել անօրինական, վիրավորական, սպառնալից, զրպարտող, սադրող, անբարո նյութ, որը վիրավորում է ցանկացած անձի կամ «Դրույթներ և Պահանջներ» բաժնին:

Դուք չեք կարող եք օգտագործել կեղծ էլ. Հասցե, ներկայանալ որպես այլ անձնավորություն, ալյ կերպ ասած մոլորություն ստեղծել Ձեր անձի վերաբերյալ մեզ կամ որևէ այլ, երորրդ անձի մոտ: Դուք պատասխանատու եք Ձեր կողմից գրված մեկնաբանության և դրա ճշգրտության համար: Մենք պատասխանատու չենք և պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր կամ երորրդ անձի կողմից գրված մեկնաբանության համար:

Բաժին 10- Անձնական տվյալներ

Ձեր անձնական տվյալները վերահսկվում են «Գաղտնիության քաղաքականություն» դրույթով: Տես՛ դրույթը:

Բաժին 11- Սխալներ, անճշտություն և բացթողումներ

Ժամանակ առ ժամանակ կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը կարող է ունենալ տպագրական սխալներ, անճշտություններ կամ բաց թողումներ, որոնք կարող են վերաբերել ապրանքի նկարագրությանը և գնին, ակցիաներին և առաջարկներին, ապրանքի առաքման արժեքին և ապրանքի հասանելիությանը: Մենք իրավասու ենք ուղղել ապրանքին և կայքին վերաբերող ցանկացած սխալ, անճշտություն և բացթողում, ցանկացած պահի՝ առանց նախապես տեղեկացնելու, ինչպես նաև փոխել կամ չեղարկել ցանկացած պատվեր, նույնիսկ պատվերի հաստատվելուց հետո:

Մենք պարտավորություն չենք կրում շտկելու, փոփոխելու կամ բացատրելու կայքում տրված տեղեկատվությունը, ներառյալ գնային տեղեկատվությունները՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:

Բաժին 12- Արգելված գործառույթներ

Ի հավելում մնացած արգելքների ներկայացված «Դրույթներ և Պայմաններ» բաժնում, արգելվում է՝ a) Օգտագործել կայքն ու կայքի տեղեկատվությունն անհայտ նպատակներով b) Պահանջել, որպեսզի մյուսները կատարեն կամ մասնակցություն ունենան օտար գործողություններում: c) Խախտել որևէ միջազգային, դաշնային, համայնքային կամ վարչական օրենքներ, նորմեր կամ տարածքային վճիռներ: d) Խախտել մեր կամ այլոց հեղինակային իրավունքները: e) Հետապնդել, չարաշահել, սպառնալ, զրպարտել, վնաս հասցնել, նվաստացնել կամ ստորացնել, վիրավորանք հասցնել որևէ մեկին ՝հիմնվելով սեռի, սեռական կողմնորոշման, հավատքի, էթնիկ ծագման, տարիքի, ռասային և ազգային պատկանելության, հաշմանդամության վրա: f) Տրամադրել կեղծ կամ մոլորություն հաղորդող տեղեկատվություն: g) Ներբեռնել կամ տարածել համակարգչային վիրուսներ կամ հնարավոր վնաս հասցնող այլ նյութեր, որը կարող է օգտագործվել որպես կայքին վնաս հասցնող նյութ: h) Հավաքագրել կամ հետքրքվել ուրիշների անձնական տվյալներով: i) Սպամեր ուղարկել: j) Կայքն ու կայքի տեղեկատվությունն օգտագործել ոչ հարիր, անբարո նպատակներով: k) Խուսափել կամ խառնվել կայքի անվտանգության համակարգի գործառույթներին:

Մենք իրավասու ենք կասեցնել վերոհիշյալ արգելքները խախտող ցանկացած անձի կայքից օգտվելու իրավունքները:

Բաժին 13- Երաշխավորումներից, սահմանափակումներից և պատասխանատվությունից հրաժարվում:

Մենք չենք երաշխավորում, որ Դուք կօգտվեք կայքից անժամկետ, առանց ընդհատումների և խափանումների:

Մենք չենք երաշխավորում, որ կայքից օգտվելու արդյունքում ծագած արդյունքները կլինեն ճշգրիտ և ապահով:

Դուք համաձայն եք, որ մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ կասեցնել մեր ծառայությունները՝ անորոշ ժամակահատվածով, առանց Ձեզ տեղեկացնելու:

Ոչ մի պարագայում «ՍԱՍ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, իր ղեկավարությունը, պաշտոնավոր անձինք, աշխատակիցները, մասնաճյուղերը, պրակտիկանտները, ծառայություններ մատուցողները պատասխանատվություն չեն կրում ցանկացած տեսակի մարմնական վնասվածքների, կորուստների, պահանջների և պահանջմունքների համար՝ ուղղակի կամ անուղղակի, պատժի ենթակա ցանկացած վնասվածքների՝ ներառյալ ֆինանսական և տեղեկատվական կորուստները, կամ նմանատիպ ցանկացած տեսակի կորուստների համար: Անկախ այն բանից հիմնված են արդյոք այդ կորուստները պայմանագրերի վրա: Որոշ նահանգնորում կամ իրավասություններում ուղղակի կամ անուղղակի վնասների վերաբերյալ բացառություններն ու սահմանափակումներն թույլատրելի չեն, նմանատիպ նահանգներում մեր պատասխանատվությունն մաքսիմալ կերպով սահմանափակվում է՝ օրենքի շրջանակներում:

Բաժին 15- Լուծարում

Սպասարկման դրույթներից որևէ մեկի անօրինական կամ անվավեր համարվելու դեպքում, այդ կետը այնուամենայնիվ կկիրառվի թույլատրելի օրենքների շրջանակներում, և ոչ թույլատրելի մասը կդիտվի առանձին: Նմանատիպ ձևակերպումն չպետք է ազդի մնացած բոլոր դրույթների կիրառման և գործառության վրա:

Բաժին 16- Ընդհատում

Պայմանագրի լուծարումից առաջ կողմերի միջև գույություն ունեցող պարտականություներն ու պարտավորվածությունները, շարունակում են ուժի մեջ մնալ:

Սպասարկման դրույթները գործում են այնքան ժամանակ, մինչ չխախտվեն կողմերից որևիցե մեկի կողմից: Դուք կարող եք ընդհատել ծառայությունները ցակացած պահի՝ տեղեկացնելով մեզ այն մասին, որ այլևս չեք ցանկանում օգտվել մեր ծառայություններից:

Զգալով, որ Դուք չեք կատարում կամ հնարավոր է՝ չկատարեք Ձեզ հասանելիք պարտականությունները, մենք նույնպես կարող ենք ցանկացած պահի լուծարել համաձայնությունը՝ առանց Ձեզ նախապես զգուշացնելու, և Դուք եք կրելու պատասխանատվություն բոլոր այն գումարների համար, որ պետք է վճարվեին լուծարումից առաջ:

Բաժին 17- Ընդհանուր համաձայնություն

Եթե մենք չենք իրականացնում կամ չենք իրականացնելու ծառայությունների դրույթներից որևէ մեկը, դա չի նշանակում այդ դրույթից հրաժարում: Կայքում տեղադրված բոլոր դրույթները իրենցից ներկայացնում են կատարյալ համաձայնություն մեր և Ձեր միջև, կարգավորում է Ձեր կայքից օգտագործումը՝ փոխարինելով նախկինում տեղի ունեցած գրավոր և բանավոր համաձայնությունները, նախադասություններն ու նամակները: Դրութներին վերաբերող յուրաքանչյուր անճշտություն, չպետք է օգտագործվեն կողմերից մեկի դեմ:

Բաժին 18- Կիրառվող օրենքներ

Կայքում ներկայացված բոլոր դրույթներն ու առանձին համաձայնագրերն, որոնց համաձայն մենք մատուցում ենք ծառայություններ, կարգավորվում են ըստ ՀՀ օրենսդրության:

Բաժին 19- Դրույթների և պայմանների փոփոխություններ

Դուք կարող եք ցանկացած պահի այս էջում գտնել «Դրույթներ և Պայմաններ»-ի ընթացիկ տարբերակը:

Ցանկության դեպքում մենք իրավասու ենք թարմացնել, փոփոխել կամ փոխարինել «Դրույթներ և Պայմաններ»-ի ցանկացած կետ: Կայքի փոփոխություներին պարբերաբար հետևելը Ձեր պարտավորվածությունն է: Կայքից օգտվելու կամ մուտք գործելու շարունակական բնույթը կնշանակի, որ Դուք համաձայն եք կատարված փոփոխություններին:

Բաժին 20- Կոնտակտային տվյալներ

«Դրույթներ և Պայմաններ» բաժնին վերաբերող հարցերը կարող եք ուղարկել մեր էլ. Փոստին: