Անվճար Առաքում - ՀՀ Տարածքում։

Զամբյուղ

Առաքում և Վերադարձ

Առաքում և Վերադարձ

Վերադարձ

 • Կայքի միջոցով գնված ցանկացած ապրանք ենթակա է վերադարձի՝ պատվերը ստանալուց 14 օրվա ընթացքում:

 • Վերադարձվող ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված: Հակառակ դեպքում ապրանքը կդիտվի վերադարձի ոչ ենթակա և, ոչ՛ կվերադարձվի, ոչ՛ էլ կփոխանակվի: Նմանատիպ դեպքերում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ հարցին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար:

 • Վերադարձ կամ փոխանակում կատարելիս հաճախորդը կից պետք է ներկայացնի գնման կտրոնը:

 • Վերադարձի ենթակա բոլոր ապրանքները ենթարկվում են զննման: Վերադարձի կամ փոխանակման չհաստատվելու դեպքում (օր. Կտրոնի բացակայություն, ապրանքի ոչ հարիր վիճակ), Բալդին իրավասու է չկատարել վերադարձ, փոխանակում:

 • Բանկային քարտին վերադարձվող գումարը վերադարձվում է 14 օրվա ընթացքում: Վերադարձի համար պատասխանատու է քարտը սպասարկող բանկը:

 • Վերադարձը կատարվում է նույն վճարային եղանակով, ինչ գնումը:

 • Մինչ մասնաճյուղ/պահեստ հասնելը ապրանքը գտնվում է հաճախորդի պատասխանատվության ներքո: Խնդրում ենք հավաստիանալ ապրանքի հարիր տեսքի և ապահով փաթեթավորման մեջ՝ ապրանքի ճանապարհին չվնասվելու համար:

 • Ապրանքը պետք է ետ վերադարձվի իր նախնական փաթեթավորմամբ: Այս կետի հետ կապված խնդիր լինելու դեպքում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ:

 • Մենք պատասխանատու չենք այն ապրանքների համար, որոնք մեզ են վերադարձվել սխալմամբ:

 • Օնլայն գնված ոչ մի ապրանք չի կարող վերադարձվել Բալդի խանութ սրահներից ոչ մեկում: Հարցերի դեպում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ:

 • Վերադարձը և փոխանակումը կատարվում են բացառապես այն գնի շրջանակներում, ինչ գնումը:

Գումարի վերադարձ

 • Գումարի վերադարձն իրականացվում է նույն վճարային եղանակով, ինչ գնումը:

 • Գումարը վերադարձվում է մեր կողմից ապրանքը ետ ստանալուց 14օրվա ընթացքում:

 • Վերադարձը, փոխանակումն ու գումարի վերադարձը կատարվում են գնման արժեքի շրջանակներում:

Գումարի վերադարձի ուշացում, բացակայություն

Եթե դեռ չեք ստացել վերադարձվող գումարը, նախ և առաջ ստուգեք Ձեր բանկային հաշիվը:

Այնուհետև կապվեք Ձեր կրեդիտ/դեբետ քարտը սպասարկող բանկի հետ: Գործընթացի կատարման համար որոշ ժամանակ է անհրաժեշտ:

Եթե կատարել եք վերոհիշյալ բոլոր քայլերը, բայց այնուամենայնիվ գումարը դեռ չի վերադարձվել, խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ:.

Զեղչված ապրանքներ և զեղչերի ժամանակաշրջան

 • Զեղչով գնված ցանկացած ապրանք կոչվում է զեղչված:

 • Բալդիի կողմից սահմանված այն ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում զեղչ է հայտարարվում նշված ապրանքատեսակների վրա, կոչվում է զեղչի ժամանակաշրջան:

Փոխանակում

 • Փոխանակվող ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված: Հակառակ դեպքում ապրանքը կդիտվի փոխանակման ոչ ենթակա և, ոչ՛ կվերադարձվի, ոչ՛ էլ կփոխանակվի: Նմանատիպ դեպքերում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ հարցին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար:

 • Փոխանակում կատարելիս հաճախորդը կից պետք է ներկայացնի գնման կտրոնը՝ որպես վերջինիս ապացույց:

 • Փոխանակման ենթակա բոլոր ապրանքները ենթարկվում են զննման: Վերադարձի կամ փոխանակման չհաստատվելու դեպքում (օր. Կտրոնի բացակայություն, ապրանքի ոչ հարիր վիճակ), Բալդին իրավասու է չկատարել վերադարձ, փոխանակում:

Առաքում

 • Մենք տրամադրում ենք անվճար առաքում՝ ՀՀ ամբողջ տարածքով: Կախված բնակման հասցեից, առաքման ժամկետները կարող են տարբերվել:

 • Պատվերիների մեծամասնությունը առաքվում է պատվերի հաստատման օրվանից սկսած մինչև հաջորդ աշխատանքային օրը: Մենք օգտագործում ենք առաքման տարբեր եղանակներ ՀՀ ողջ տարածքում: Պատվերներն առաքվում են մինչև 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում որոշ ՀՀ մարզերի դեպքում:

 • Baldi.am կայքում ձևակերպված պատվերները պետք է ունենան առաքման ՀՀ հասցե: